Posiedzenie nr 3Na posiedzeniu nr 3 w dniu 2 grudnia 2015 roku, poseł zabrał głos w punkcie informacja bieżąca kierując pytanie do pani minister edukacji Anny Zalewskiej o decyzje ministerstwa dotyczące rozpoczęcia edukacji szkolnej przez sześciolatków.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=3&dzien=1&wyp=174&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261