Posiedzenie nr 28Na posiedzeniu numer 28 w dniu 19 października, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wystąpił jako sprawozdawca Komisji Infrastruktury i przedstawił sprawozdanie komisji o rządowym projekcie zmiany ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=28&dzien=1&wyp=225&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261