Posiedzenie nr 24Na posiedzeniu nr 24 w dniu 4 września poseł zabrał głos w punkcie informacja bieżąca. Poseł przedstawił Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Krzysztofowi Jurgielowi głos rolników z województwa pomorskiego dotyczący bardzo niskich cen skupu mleka. Hodowcy bydła zwrócili się do posła z prośbą o interwencję.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=24&dzien=1&wyp=176&symbol=WYPOWIEDZ_PYTANIE&nr=227&pytID=27F7E27493266DBDC12580260049DC75