Posiedzenie nr 22Na posiedzeniu numer 22 w dniu 5 lipca, poseł zabrał głos w punkcie sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, pytając ministra zdrowia o szeroko rozumianą promocję zdrowego trybu życia i niepalenia tytoniu.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=22&dzien=1&wyp=134&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261