Posiedzenie nr 31Na posiedzeniu numer 31 w dniu 29 listopada, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos podczas dyskusji w trakcie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy Prawo oświatowe.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=31&dzien=1&wyp=69&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261