Posiedzenie nr 5Podczas 5 posiedzenia Sejmu RP w dniu 13 lutego 2020 roku, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos jako poseł sprawozdawca Komisji Infrastruktury, przedstawiając sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=5&dzien=2&wyp=221&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=253

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=5&dzien=2&wyp=111&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=253

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=5&dzien=2&wyp=94&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=253