Posiedzenie nr 4Podczas 4 posiedzenia Sejmu RP w dniu 22 stycznia 2020 roku, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński przedstawił stanowisko klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie Sprawozdania Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw:

http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=4&dzien=1&wyp=88&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=253

W dniu 23 stycznia, poseł wygłosił okolicznościowe oświadczenie poselskie z okazji powrotu do Macierzy ziem powiatu chojnickiego:

http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=4&dzien=2&wyp=236&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=253