Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży- 12.04.2016W dniu 12 kwietnia podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży posłowie wysłuchali Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności podręczników szkolnych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej. Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w bardzo ważnej sprawie dotyczącej dużej ilości Polaków- możliwości sprzedaży, bądź przekazywania podręczników w ramach rodzin. Niestety ze względu na bardzo dużą ilość podręczników na rynku oraz swobody doboru podręczników przez nauczycieli nie zawsze jest taka możliwość.

Wypowiedź w sprawie możliwości sprzedaży, przekazywania podręczników:

obrady-komisji-edukacji.pdf

Zapis obrad:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=430DD2F2FD249B41C1257F9B0049A5B5