Posiedzenie nr 82Podczas 82. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 13 czerwca poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie Informacja bieżąca podejmując polemikę z posłami opozycji na temat Funduszu Dróg Samorządowych:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=82&dzien=2&wyp=70&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

W dniu 12 czerwca na 82. posiedzeniu Sejmu RP poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wygłosił oświadczenie z okazji 20. rocznicu pielgrzymi świętego Jana Pawła II do Pelplina:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=82&dzien=1&wyp=218&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261