Odpowiedź na interpelację w sparwie rozporządzenia ministar kulturyOdpowiedź ministra kultury i dziedzictwa narodowego profesora Piotra Glińskiego na złożoną interpelację dotyczącą obowiązującego prawa w zakresie nagradzania znalazców zabytków archeologicznych.

odpowiedz-na-interpelacje-znaleziska-archeologiczne.pdf