Odpowieź na interpelację dotyczącą bieżącej sytuacji finansowej mediów publicznychOdpowiedź Ministra Skarbu Państwa, pana Henryka Kowalczyka na złożoną interpelację w sprawie bieżącej sytuacji finansowej mediów publicznych oraz podjętych środków zaradczych wobec trudnej sytuacji spółki wskutek działań poprzedniego rządu.

odpowiedz-interplacja-sytuacja-finasowa-mediow.pdf