Posiedzenie nr 4Na posiedzeniu nr 4 w dniu 10 grudnia 2015 roku, poseł zabrał głos w punkcie informacja bieżąca, w sprawie finansowania muzeów, podając przykład Muzeum Historyczno- Etnograficznego w Chojnicach.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=4&dzien=2&wyp=60&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261