Interpelacja w sprawie rozporządzenia ministra kulturyW dniu 16 maja, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński na ręce marszałka Sejmu złożył interpelację kierowaną do pana profesora Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie obowiązującego prawa w zakresie nagradzania znalazców zabytków archeologicznych.

interpelacja-rozporzadzenie-min-kultury.pdf