Interpelacja w sprawie przyszłości funkcjonowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznejW dniu 21 lutego, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wraz z posłanką Iwoną Machałek i posłami Michałem Cieślakiem i Wojciechem Murdzkiem na ręce Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła złożył interpelację w sprawie przyszłości funkcjonowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

interpelacja-opieka-ambulatoryjna.pdf