Interpelacja w sprawie nowelizaji ustawy Prawo wodneW dniu 3 lipca, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński na ręce marszałka Sejmu złożył interpelację kierowaną do ministra środowiska, w sprawie nowelizacji ustawy Prawo wodne.

interpelacja-nowelizacja-prawo-wodne.pdf