Interpelacja w sprawie mozliwości wydania nowego rozporządzenia do Ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznychW dniu 17 czerwca, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński na ręce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego złożył interpelację, dotyczącą możliwości wygadania nowego rozporządzenia do Ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

interpelacja-egzemplarz-obowiazkowy.pdf