Interpelacja w sprawie infolinii ZUSW dniu 4 października, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński na ręce Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej złożył interpelację dotyczącą funkcjonowania infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

interpelacja-infolinia-ZUS.pdf