Interpelacja w sprawie finansowania programu "Moje boisko- Orlik 2012"W dniu 4 października, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński na ręce Ministra Sportu i Turystyki Pana Witolda Bańki złożył interpelację dotyczącą centralnego finansowania programu „Moje boisko- Orlik 2012”.

interpelacja-Orliki.pdf