Posiedzenie nr 44Na 44 posiedzeniu Sejmu, w dniu 21 czerwca poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński przedstawił zapytanie dotyczące bezrobocia w Polsce „powiatowo- gminnej” kierowane do przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=44&dzien=2&wyp=84&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261