Wystąpienie posła w SejmiePoseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wystąpił podczas 3 posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji w dniu 2 grudnia 2015 roku.

Poseł zabrał głos w sprawie rozpoczęcia edukacji szkolnej przez sześciolatków.