Stan dróg wojewódzkich- wypowiedź dla Radio WeekendStan dróg wojewódzkich- wypowiedź dla Radio Weekend

 

 

Reporter Radio Weekend pytał posła Aleksandra Mrówczyńskiego o stan dróg wojewódzkich w powiecie chojnickim i okolicach powiatu:

 

https://weekendfm.pl/?n=71922