Oświadczenie- Rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do Chojnic- 35 posiedzenie SejmuOświadczenie- Rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do Chojnic- 35 posiedzenie Sejmu

W dniu 9 lutego, podczas 35 posiedzenia Sejmu poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński w przededniu wkroczenia wojsk Armii Czerwonej do Chojnic oddał hołd mieszkańcom Chojnic boleśnie doświadczonym w czasie walk o miasto i po wkroczeniu sowietów do Chojnic. W sposób szczególny poseł uhonorował bestialsko zamordowaną siostrę Adelgud Kunigundę Tumińską.

Relacja z Sejmu:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=D1BC365D142E044EC12580C300357E70&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA