Oświadczenie- Rocznica powrótu Chojnic do Ojczyzny- 34 posiedzenie SejmuOświadczenie- Rocznica powrótu Chojnic do Ojczyzny- 34 posiedzenie Sejmu

W dniu 25 stycznia, podczas 34 posiedzenia Sejmu RP poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński w przededniu rocznicy powrotu Chojnic do Polski w symboliczny sposób oddał hołd architektom polskiej niepodległości: Ignacemu Paderewskiemu , Romanowi Dmowskiemu, którzy w imieniu Polski podpisali traktat wersalski przywracający Chojnice Polsce. Poseł podziękował tym wszystkim mieszkańcom Chojnic, którzy przyczynili się do rozwoju miasta w latach dwudziestolecia międzywojennego.

Relacja z Sejmu:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=BDEF7A47A7C9CFC1C12580B40034EDDE&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA