Oświadczenie- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy WyklętychOświadczenie- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Podczas 59 posiedzenia Sejmu RP, w dniu 28 lutego, w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wygłosił oświadczenie dotyczące święta żołnierzy niezłomnych:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=A4C11A11916E81F1C12582430033FB95&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA