Oświadczenie- jubileusz 40- lecia szkołyOświadczenie- jubileusz 40- lecia szkoły

Oświadczenie z okazji 40- lecia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach, wygłoszone w Sejmie RP podczas 58 posiedzenia Sejmu w dniu 12 października 2017 roku.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=9066A319063A113CC12581B800307E7A&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA