Magazyn "Solidarność"Magazyn "Solidarność"

W listopadowym numerze Magazynu „Solidarność”  Zarządu Regionu Gdańskiego redaktor Martyna Werra przedstawiła relację z wystawy i prelekcji poświęconej błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. Wystawa i prelekcja została zorganizowana przez Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego.

Magazyn-11-2016.pdf