Konferencja posła- projekt ustawy o "obrocie ziemią"Konferencja posła- projekt ustawy o "obrocie ziemią"

W dniu wczorajszym, w Biurze Poselskim Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego, odbyła się konferencja prasowa Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego, dotycząca projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 lutego 2016 roku i skierowany do komisji sejmowej. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła projekt 17 marca.

 Ta ustawa to realizacja obietnic wyborczych i jeden z punktów expose Pani premier Beaty Szydło, mających na celu realną ochronę polskiej ziemi przed niekontrolowanym zakupem i spekulacją.

 Mając w pamięci ubiegłoroczne blokady Szczecina przez rolników z województwa zachodniopomorskiego, którzy protestowali przeciwko wykupie ziemi przez spekulantów oraz rolników zza Odry Prawo i Sprawiedliwość podjęło działania mające na celu zatrzymanie tego procesu.

 Szacuje się, że około 200 tysięcy hektarów zostało wykupionych przez cudzoziemców na tzw. słupy.

 Prawo i Sprawiedliwość zawsze na straży Ojcowizny, ziemia pozostanie w rękach rolników i ich rodzin. Nie dopuścimy do wykupu ziemi przez obcokrajowców, Polskich rolników nie stać na konkurowanie przy zakupie ziemi z rolnikami z krajów Europy zachodniej. Chcemy zatrzymać wzrost cen nieruchomości rolnych.

 Podstawową formą dysponowania nieruchomościami rolnymi z Zasobów Własności Rolnej  Skarbu Państwa będzie długoterminowa dzierżawa, która w późniejszym terminie da prawo pierwokupu ziemi dla dzierżawiących rolników. Nie ma obaw co do prawa dziedziczenia przez rodzinę rolnika, to jest niepodważalne prawo konstytucyjne.

 Szczegółowe przepisy projektu ustawy wykluczają możliwość zakupu ziemi przez podstawione osoby ziemi rolnej- każdy nabywca nieruchomości Zasobu przez zawarciem umowy sprzedaży, będzie musiał wykazać się źródłem pochodzenia środków finansowych na zakup ziemi.

 Ziemia nabywa przez rolników z Zasobu Agencji nie będzie mogła być zbyta przez 10 lat, a rolnik będzie musiał prowadzić na ziemi osobiście działalność rolną.

 PSL rozpowszechnia nieprawdziwe informacje dotyczące projektu ustawy, propaganda próbuje zdyskredytować działania Prawa i Sprawiedliwości mające na celu zabezpieczenie ziemi rolnej dla rolników i ochronę przed spekulacją i wykupem.

 Ceny ziemi rolnej w województwie pomorskim w ciągu ostatnich trzech lat poszły w górę o ponad 50%. Taki gwałtowny wzrost ceny uniemożliwia zakup ziemi przez rolników, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa i uprawiać rolę. Projekt ustawy ma umożliwić rozwój rolnikom, bez zapożyczania się na długie lata na wysokie kwoty. Dzierżawa dziesięcioletnia daje taką możliwość.

 Prawo i Sprawiedliwość stawia przede wszystkim na rozwój rolnictwa indywidualnego w Polsce. Artykuł 23 Konstytucji RP mówi wyraźnie, że podstawą ustroju rolnego w Polsce są gospodarstwa rodzinne.

Relacja z konferencji prasowej przygotowana przez zespół Chojnice.tv:

http://chojnice.tv/wideo-2320-%60PSL_podaje_nieprawdziwe_informacje_o_projekcie_ustawy_o_obrocie_ziemią%60

Założenia i informacje dotyczące projektu ustawy:

opis-zalozen-ustawy.pdf

najwazniejsze-regulacje-projektu-ustawy.pdf