II Chojnicki Marsz Pamięci Żołnierzy WyklętychII Chojnicki Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 28 lutego, biuro poselskie posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego i Komitet Terenowy Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało II Chojnicki Marsza Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W marszu wzięli miedzy innymi udział wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk oraz ksiądz kapitan Czesław Wierzbicki.

Relacja zespołu ChojniceTV:

http://chojnice.tv/wideo-3060-Po_rocznej_przerwie_odbył_się_Marsz_Pamięci_Żołnierzy_Wyklętych

http://czas.tygodnik.pl/a/maszerowali-w-chojnicach-ku-pamieci-zolnierzy-wykl

http://www.chojnice.com/wiadomosci/teksty/Drugi-Chojnicki-Marsz-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-za-nami/18146

http://chojnice24.pl/artykul/24349/czesc-i-chwala-bohaterom/