Dyżur w CzerskuDyżur w Czersku

W dniu 19 kwietnia poseł na Sejm RP Aleksander Mikołaj Mrówczyński podczas dyżuru w biurze poselskim w Czersku udzielił oficjalnego poparcia Panu doktorowi Anatolowi Griniewiczowi w wyborach uzupełniających do RM w Czersku.

Relacja i fotografia z portalu wizjaloklana.pl

http://www.wizjalokalna.pl/article.php?id=6444