Dyskusja- ustawa Prawo oświatowe- 32 posiedzenie SejmuDyskusja- ustawa Prawo oświatowe- 32 posiedzenie Sejmu

W dniu 14 grudnia, podczas 32 posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli rządowy projekt ustawy Prawo oświatowe. Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos bezpośrednio przed głosowaniem projektu ustawy.

Relacja ze strony Sejmu:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=79A1BEDF6E54D74CC125808B003713FD&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA