19 posiedzenie zespołu19 posiedzenie zespołu

7 listopada odbyło się 19 posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców „Polski powiatowo- gminnej”.

Parlamentarzyści i zaproszenie goście (przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Związku Powiatów Polskich) dyskutowali na temat realizacji tzw. ustawy śmieciowej.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=3051B48256B3BE3EC12581A8003DE96E