Uroczystość wręczenia zaświadczeńUroczystość wręczenia zaświadczeń

W dniu dzisiejszym (24.10) posłom, którzy uzyskali mandat podczas wyborów do Sejmu RP w dniu 13 października w uroczysty sposób wręczono zaświadczenia o wyborze.

Uroczystość z udziałem przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesława Kozielewicza odbyła się w Sali Kolumnowej. W trakcie swojego wystąpienia przewodniczący przywołał słowa świętego Jana Pawła II, które wypowiedział w Sejmie RP 11 czerwca 1999 roku kierując je do ówczesnych parlamentarzystów, by: „nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu, jest wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego”. Te słowa powinny być swoistym drogowskazem dla wszystkich posłów, urzędników rządowych, samorządowych i władzy każdego szczebla.

 https://videosejm.pl/video/49-posel-aleksander-mrowczynski-wreczenie-zaswiadczenia-o-wyborze-24-pazdziernika-2019-roku