Jubileusz bazyliki mniejszej w ChojnicachJubileusz bazyliki mniejszej w Chojnicach

W dniu 11 marca minęło 25 lat od ogłoszenia przez Jana Pawła II brewe papieskiego, w którym podnosił do godności bazyliki mniejszej kościół farny pw. Ścięcia świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach.

W tym dniu uroczystą Mszę święta w bazylice odprawił prymas Polski Wojciech Polak.

21 marca w Sejmie RP poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński odczytał oświadczenie poselskie dotyczące tego ważnego jubileuszu dla społeczności mieszkańców Chojnic.

jubileusz-bazylika-mniejsza-oswiadczenie.pdf