Akcja "Zapal znicz pamięci" w Chojnicach- 24.10Akcja "Zapal znicz pamięci" w Chojnicach- 24.10

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP, Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do chojnickiej "Doliny Śmierci" do udziału w ogólnopolskiej akcji „Zapal znicz pamięci”.

W tym roku do miejsc pamięci, w których corocznie jest upamiętniana martyrologia Polaków zamordowanych przez niemieckiego okupanta, IPN dołączył "Dolinę Śmierci".

Serdecznie zapraszamy 24 października (niedziela) o godzinie 12.00 do upamiętnienia ofiar zamordowanych w "Dolinie Śmierci".

Akcja „Zapal znicz pamięci” przypomina o Polakach zamordowanych w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej w 1939 r. i w kolejnych latach w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach, Śląsku i Ziemi Łódzkiej. Tylko do końca 1939 r. Niemcy zamordowali na terenach wcielonych do III Rzeszy ok. 40 000 przedstawicieli polskich warstw przywódczych.

W niedzielę 24 października zachęcamy do zapalenia zniczy w miejscach egzekucji i niemieckiego terroru na ziemiach wcielonych w czasie II wojny światowej do III Rzeszy Niemieckiej.

Akcja jest wspólną inicjatywą pięciu Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN oraz Programu I Polskiego Radia, a także regionalnych rozgłośni radiowych Polskiego Radia z Poznania, Bydgoszczy, Katowic, Łodzi oraz Gdańska, które obejmują swoim działaniem obszar ziem polskich wcielonych do III Rzeszy podczas II wojny światowej. Dostrzegamy konieczność przybliżenia tych często zapomnianych, ale niezwykle ważnych pomników pamięci.

folder-zzp.pdf