12 milionów z Funduszu Dróg Samorządowych12 milionów z Funduszu Dróg Samorządowych

15 maja w chojnickim ratuszu, wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał umowy na realizację remontów dróg powiatu chojnickiego, finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Wielkie wsparcie i lobbing dla złożonych przez samorządy wniosków okazał poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński.

Nieomal 12 mln złotych trafi do Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz Urzędu Miasta Chojnice, na realizację remontów, przebudowy następujących dróg:

  • droga Łąg - Złe Mięso. Projekt zakłada poszerzenie jezdni do 6 m, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, budowę ścieżki rowerowej oraz chodników i wyniesionego przejścia dla pieszych w Złym Mięsie.

  • droga Chojnice- Lichnowy.

  • droga Chojnice- Ogorzeliny.

  • ulica Gdańska w Chojnicach, od skrzyżowania z drogą Tucholską do wiaduktu kolejowego. Projekt przewiduje przebudowę chodnika, zatok autobusowych, oświetlenie ulicznego, kanalizacji deszczowej, wiaduktów kolejowych oraz budowę ronda i wysp spowalniających,  ścieżki rowerowej oraz wydzielenie pasa manewrowego pomiędzy pasami ruchu.

  • ulica Czereśniowa w Chojnicach.

  • ulica Winogronowa w Chojnicach.

Starosta chojnicki, Marek Szczepański oraz burmistrz Chojnic dziękowali posłowi Aleksandrowi Mrówczyńskiemu za jego zaangażowanie w sprawy samorządów powiatu chojnickiego i wspieranie projektów przedstawionych do dofinansowania z rządowego programu remontów dróg.